Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady i warunki: Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Salonu meblowego Basta, ul. Witosa 5, 86-105 Świecie oraz sklepu internetowego pod adresem bastameble.pl , prowadzony przez Basta Szociński Władysław, z siedzibą w Świecie, ul. Witosa 5, 86-105, posiadający następujące dane REGON 92863057, NIP 8750001539, zwany jest dalej Sprzedawcą.

Jako Administrator danych osobowych, kładziemy duży nacisk na ochronę prywatności i poufności danych osobowych, które są nam przekazywane przez Użytkowników. Wraz z firmami, z którymi współpracujemy, dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio dobrać i zastosować środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do baz danych jest ograniczony tylko do osób właściwie upoważnionych przez Administratora. Zbieramy jedynie niezbędne dane do załatwienia sprawy, unikając zbierania i przetwarzania nadmiarowych informacji. Dane, które gromadzimy, są starannie zabezpieczane przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

1.Użytkownicy korzystający ze Sklepu:

 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interes ten polega na analizie aktywności i preferencji Użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności i świadczonych usług

2. Użytkownicy rejestrujący konto w Sklepie:

 • Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rejestracji konta użytkownika.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do wykonania zawartej umowy z danym podmiotem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także zgoda osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych podanych dobrowolnie.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu rejestracji, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie są informowani o przetwarzaniu ich danych osobowych w celu:

1. Zawarcia i Realizacji Umowy Sprzedaży:

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy sprzedaży w ramach Sklepu oraz do podejmowania działań na żądanie Użytkownika mających na celu jej zawarcie. 
 • Podstawą prawną tego przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 • Dodatkowo, w przypadku danych podanych dobrowolnie, wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Rozpatrzenia Reklamacji lub Odstąpienia od Umowy: 

 • Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. 
 • Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo.

3. Realizacji Obowiązków Prawnych Administratora:

 • Dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak rachunkowość, wystawianie faktur VAT, rozpatrywanie reklamacji czy zwrotów. 
 • Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Osoby kontaktujące się z Administratorem poprzez formularze kontaktowe w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane do Administratora mają swoje dane przetwarzane na podstawie prawną niezbędności przetwarzania do wykonania umowy świadczenia usług elektronicznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w przypadku danych podanych dobrowolnie, na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Administrator przetwarza dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści wiadomości.

Osoby, które nawiązują kontakt z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat oferowanych przez niego usług, podlegają przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą prawną tego procesu jest uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu działań marketingowych dotyczących własnych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wraz z wyrażoną zgodą Użytkownika na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. Administrator przetwarza informacje osobowe wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które Użytkownik dobrowolnie podał w treści wiadomości. Wszelkie działania podejmowane w zakresie przetwarzania danych są zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

Zapisując się do newslettera w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących Administratora i jego partnerów biznesowych drogą elektroniczną (email), podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, polegający na promowaniu swoich usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w związku ze zgodą Użytkownika, wyrażoną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. Administrator przetwarza dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

Osoby udzielające opinii o produktach w Sklepie, w przypadku publikacji swojej opinii, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje podane dobrowolnie w treści opinii, zgodnie z udzieloną zgodą.

 

Osoba korzystająca z usługi elektronicznej poprzez udzielanie porad online, w celu nawiązania i realizacji umowy świadczenia usług elektronicznych, czyli prowadzenia konta niezbędnego do otrzymania wyceny i komunikacji związanej z poradą online, lub podejmowania działań na żądanie Użytkownika w celu zawarcia umowy, a także rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy – ma swoje dane przetwarzane na podstawie niezbędności przetwarzania do wykonania zawartej umowy z daną osobą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dodatkowo, przetwarzanie może być oparte na wyrażonej zgodzie przez daną osobę (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), szczególnie w przypadku danych podawanych dobrowolnie. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je dobrowolnie w treści wiadomości wprowadzonej w formularzu porad online.

 

Uczestnictwo w interakcjach z Administratorem poprzez profile w sieciach społecznościowych obejmuje:

 • Zarządzanie profilem Administratora na platformach społecznościowych poprzez udzielanie odpowiedzi na wiadomości, komentarze i reakcje. Dodatkowo, wykorzystywane są do celów statystycznych i reklamowych, przy użyciu narzędzi świadczonych przez te platformy społecznościowe. 
 • Działania te są podejmowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Interes ten obejmuje prowadzenie komunikacji biznesowej z użytkownikami serwisów społecznościowych, marketing własnych usług i produktów poprzez dostarczanie informacji o Administratorze, jego usługach, produktach oraz budowanie marki Administratora.

 

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Użytkownika takie jak imię, nazwisko, wizerunek oraz w przypadku wysyłania wiadomości – dane podane dobrowolnie w treści wiadomości.

 

Dodatkowo, informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie swoich praw.