1. Zwroty

1.1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

1.2. Aby dokonać zwrotu, klient musi zgłosić swoje zamiary poprzez nasz formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej lub poprzez kontakt mailowy.

1.3. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania oraz z kompletną dokumentacją (np. fakturą zakupu).

1.4. Koszty zwrotu ponosi klient.

1.5. Po otrzymaniu zwróconego towaru i jego sprawdzeniu, zwrócimy klientowi pełną kwotę za zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

2. Reklamacje

2.1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru lub niezgodności z umową, klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2.2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu wady, jednak nie później niż w ciągu 2 lat od daty zakupu.

2.3. Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub poprzez kontakt mailowy, podając dokładny opis problemu oraz załączając zdjęcia dokumentujące wadę.

2.4. Sklep w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia, informując klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

2.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, klient ma prawo do wymiany towaru na nowy, naprawy lub zwrotu pełnej kwoty zakupu, w zależności od decyzji klienta.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Niniejsza polityka zwrotów i reklamacji stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy sklepem a klientem.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki w każdym czasie, jednakże zmiany te nie będą miały wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

3.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.